אין

פסיקתא:

אמר רבי לוי בכל מקום שהוא אומר אין לה יש לה, כתב ציון היא דורש אין לה (ירמיה ל' י"ז), הוי לה, דכתב ובא לציון גואל (ישעיה נ"ט כ'), ותהי שרי עקרה אין לה ולד (בראשית י"א ל'), הוי לה, ותהר ותלד שרה לאברהם בן... (פרשה לב ובראשית רבה לח כא)

רבינו בחיי:

אם אין - ירמוז למדה הנקראת אין, יראה, והיא שניה לנקראת יש, חכמה, וידעת שאין להפריד חכמה מיראה כמו שאמרו אם אין חכמה אין יראה... (שמות יז ז)

ספר העקרים:

...וזה שאמר שלמה ומותר האדם מן הבהמה אין, רוצה לומר דבר שבין מציאות בפועל והעדר הנקרא אין, וכן באיוב "והחכמה מאין תמצא". (מאמר ג פרק ב)

הכתב והקבלה:

ובן אין לו - אין הוא מלשון אי, ומחוזק באות נון, ורוצה לומר הדבר נעדר בהחלט ובכל זמן. (דברים כה ה)