איפה   שיעור

(ראה גם: שיעורים)

רש"י:

עשירית האיפה - האיפה ג' סאין והסאה ו' קבין, והקב ד' לוגין, והלוג ו' ביצים, נמצא עשירית האיפה מ"ג ביצים וחומש, והוא השיעור לחלה ולמנחות. (שמות טז לו)

איפת - מדת יבש, ובת - מדת הלח. (יחזקאל מה י)