איפוא

תרגום אונקלוס:

איפוא - ...מאן הוא דיכי. (בראשית כז לג)

רש"י:

איפוא - לשון לעצמו, משמש עם כמה דברים, דבר אחר, איפוא איה פה, מי הוא ואיפוא הוא. (שם)

איפוא - כל לשון איפוא לשון יתר הוא לתקן המלה בלשון עברי... (שם מג יא)

אבן עזרא:

מי איפוא - מי זה ואנה הוא. (שם כז לג)

ספורנו:

איפוא - באל"ף רוצה לומר אם כן. (שם)