איש האדמה

(ראה גם: איש)

מדרש רבה:

איש האדמה - שלשה הם שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהם תועלת, ואלו הן קין נח ועוזיהו. קין היה עובד אדמה, נח איש האדמה, עוזיהו (ד"ה ב' כ"ו) ואכרים וכורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה היה. (בראשית לו ה)

איש האדמה, שעשה פנים לאדמה, ושבשבילו נתלחלחה האדמה, ושמילא כל פני האדמה, איש האדמה בורגר לשם בורגרות, אמר רבי ברכיה חביב משה מנח, נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלקים. (שם שם ו)