אישון

(ראה גם: עין)

תרגום יונתן:

כאישון - כגלגל שבאמצע העין. (תהלים יז ח)

באישון - בחשוכא. (משלי ז ט)

רש"י:

כאישון - השחור שבעין שהאור תלוי בו, ונקרא על שם שחרותו, וה' הכין לו הריסים כשומרים. (תהלים יז ח)

רד"ק:

כאישון - כמו ששומר האדם האישון שהאור ממנו, ונקרא אישון שנראית בו צורת האיש, והו"ו והנו"ן צורת ההקטנה. (שם)

רשב"ם:

כאישון - השומר העין, והוא הבשר הנכפף על העין, שמכסהו וממשיכו, לכן נקרא אישון. (דברים לב י)

מאירי:

באישון - בשחרות לילה. (משלי ז ט)

הגר"א:

באישון - באמצע הלילה שאינו רואה איש. (שם)

רש"ר הירש:

כאישון - מלשון ישן, חסר ברק, שחור. (תהלים יז ח)