אישים

ילקוט שמעוני:

אומות העולם נקראו אישים וישראל נקראו אישים, אומות העולם נקראו אישים, את אישים פועלי און (תהלים קמ"א ד'), וישראל נקראו אישים, שנאמר אליכם אישים אקרא (משלי ח ד). (ישעיה מו, תסה)

אבן עזרא:

אישים - עשירים. (משלי ח ד)

מאירי:

אישים - הנכבדים. (שם)

הגר"א:

אישים - אמר אישים ובני אדם נגד חכמה ובינה, כי חכמה נעלמה יותר מבינה, ואפשר לומר רק לגדולים שהם אישים... שם)