איתיאל

רש"י:

לאיתיאל - אמר הנבואה על עצמו, כי איתי א-ל, שאמר אני ארבה נשים ולא יסור לבבי, ולא אכשל. (משלי ל א)

הגר"א:

לאיתיאל - שני בני אדם גדולים ששלחו לאגור שיורה להם תעלומות חכמה בדרכי ה'. (שם)