איתם   תמים

תרגום יונתן:

אז איתם - אז אהיה בלא מום. (תהלים יט יד)

רש"י:

אז איתם - אהיה תמים... מבקש על השגגות אחר כך על הזדונות והמרדים. (שם)

אבן עזרא:

אז איתם - אהיה תם, שלא יכריחוהו הזדים לעבור המצוות. (שם)