אי

תרגום יונתן:

ציים את אים - תמון בחתולין. (ישעיה לד יד)