אכן

תרגום יונתן:

אכן - בקושטא. (שמות ג יב)

אבן עזרא:

אכן - כמו אם כן. (שם)

רשב"ם:

אכן - לא כאשר חשבתי. (בראשית כח טז)

הכתב והקבלה:

אכן - לאבן עזרא אם כן, לרשב"ם אך כן... ונראה לי שרוצה לומר מאומת אצלי, אני משוכנע. (שמות ב יד)