אכף

תרגום יונתן:

ואכפי - וטוני. (איוב לג ז)

רש"י:

אכף - כפה פיהו. (משלי טז כו)

ואכפי - כפייתו לא תכביד. (איוב לג ז)

אבן עזרא:

אכף - גרם, מה שלא למד גרם לו שיצטרך לעמול. (משלי טז כו)

רמב"ן:

ואכפי - כפיפתי, לא תכפף לפני. ויש מפרשים וכפי עליך לא יכביד. (איוב לג ז)