אל   לא

(ראה גם: אין, לא)

אבן עזרא:

אל נא - מגזרת הואיל, ולדעתי הוא כמו לא. (בראשית יט יח)

מלבי"ם:

מלת אל לא תבא בשלילה רק על העתיד, ולא בעתיד החלטי רק רצוניי ובקשי, ועל כן בא ברוב בצווי ובקשה וגלות רצון. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אלילים - אל הוא שלילת הרצון והחיוב, אלילי הנכרי הם שכאלו, כי מגבילים את רצון האדם ואת יכלתו... (ויקרא יט ד)

משך חכמה:

אל תאכלו - אל הוא לשון בקשה ולא ציווי מוחלט... וזהו שאמרו בסוף פרק קמא דעירובין וכי לוקין על לאו שבאל, וכן ירושלמי פרק אלו דברים. (שמות יב ט)