אל   מלאכים

(ראה גם: שמות קודש)

תרגום יונתן:

באלים - באילי מרומא (שמות טו יא)

רש"י:

האל - כמו האלה. (בראשית יט ח)

באלים - בחזקים, כמו ואת אילי הארץ לקח, אילותי לעזרתי חושה. (שמות טו יא)

אבן עזרא:

באלים - המלאכים, ובני אלים הם הכוכבים, ואפרש בכי תשא. (שם)

רמב"ן:

באלים - כרש"י, ורוצה לומר במלאכי מעלה, שהקב"ה א-ל עליון על כולם... (שם)