אלו

(ראה גם: לו, לולי)

אבן עזרא:

ואלו - האל"ף נוספת. (אסתר ז ד)

רמב"ן:

לו ישמעאל - אם, והורכבה במלה לולי, וטעמו אם לא. ולפעמים נכתב לולא, וכן אלו, והכפל הוא לחזק. (בראשית יז יח)