אלים   שמות קדש

(ראה גם: שמות קדש-א-ל)

תרגום יונתן:

מי כמוך באלים - באילי מרומא. (שמות טו יא)

רש"י:

באלים - בחזקים, כמו ואת אילי הארץ לקח. (שם)

בני אלים - שרים. (תהלים כט א)

אבן עזרא:

באלים - המלאכים, ובני אלים הם הכוכבים. (שמות טו יא)

בני אלים - הכוכבים, שכפי מערכתם ירדו גשמים בעזרת הא-ל. (תהלים כט א)

רמב"ן:

באלים - כרש"י, רוצה לומר במלאכי מעלה, והקב"ה א-ל עליון על כולם. וכן אלקי האלהים, ויבואו בני האלהים וזהו נאדר בקדש - שאין כמוהו אדיר במעון הקדש, השמים. (שמות טו יא)

כלי יקר:

באלים - בגיטין דרשו באלמים, רוצה לומר בכל כחו יכול להתאפק נגד המחרפים, או מהולל גם באלמים, שאין מהללים, כי אין יכולים לאמר כל שבחו. (שם)

מלבי"ם:

באלים - כחות הטבע החזקים. נאדר בקדש - מציין את ההתנשאות על חוקי הטבע והעולם. (שם)

רש"ר הירש:

באלים - כוחות הטבע הכפופים לסדר שהצבת להם. (שם)