אליקים

רש"י:

לאליקים - הוא היה על הבית כשנפל סנחריב, כי שבנא הלך לו כשהיה סנחריב בכוש. (ישעיה כב כ)