אלכימיה

חובת הלבבות:

והשני כי בעל הכימיא"ה צריך למעשים ולמלאכות לא ישלם לו חפצו זולתם ואפשר שימיתוהו ריחם ועשנם עם התמדת העבודה ואורך היגיעה בהם לילה ויומם, והבוטח בא-ל בבטחה מהפגעים ולבו בטוח ממצוא הרעות, וכל אשר יבואנו מאת האלקים יהיה לו לששון ולשמחה... (שער ד' הבטחון, הקדמה)

אבן עזרא:

בת מי זהב - להגאון צורף זהב, ולאחרים רמז לעושים זהב מנחושת, והם דברי רוח. (בראשית לו לט)