אלמוג

רש"י:

עצי אלמוגים - קורייל, מסעד - לדעתי לשון רצפה. (מלכים א י יא)

רלב"ג:

עצי אלמוגים - לדעתי עשה מהם מעקה במעלה שבו יעלה בית ה'. לא בא כן - עצי אלמוגים גדולים כאלה. (שם)