אלמוני

תרגום יונתן:

פלוני אלמוני - כסי וטמיר. (שמואל א כא ג)

רש"י:

אלמוני - אלמון בלי שם. (רות ד א)

אבן עזרא:

אלמוני - מלשון אלם, שאין לו שם אצל המדבר. (שם)