אלקים   צבא

(ראה גם: אלקים-ומציאות-וישראל, מלאך)

אבן עזרא:

את צבאותי - כהמלאכים בשמים כן ישראל בארץ... (שמות ז ד)

צבאיו - צבא השמים העליונים. (תהלים קג כא)

אברבנאל:

שר הצבא - צבא יאמר על המלאכים, ופעם על הגלגלים, ופעם על ישראל, ולכן שר הצבא הוא ה'. (דניאל ח יא)

אור החיים:

את צבאותי - שאין לו צבאות מיוחדים כישראל. (שמות ז ד)

הכתב והקבלה:

כל צבאות ה' - נאמר על התאחדות הפרטים יחד... וישראל נקראו צבאות ה', רוצה לומר שמאוחדים בחפץ נפשם לעמד תחת משמרת ה' ולעשות מצותו. והשם צב-אות יורה על התאחדות והתחברות ועל רצון, ורוצה לומר בעל הרצון המתאחד, שאין ברצונו שינוי... (שמות יב מא)

מלבי"ם:

את צבאותי - שנתקדשו לעושי דברו במילה ופסח. (שם)

צבאיו - הגלגלים והמערכת שהם משרתיו בקביעות... (תהלים קג כא)

העמק דבר:

והוצאתי את צבאותי - מלאכים ושכינה שעם ישראל. (שמות ז ד)