אמון נא

תרגום יונתן:

אמון מנא - אלכסנדריא. (ירמיה מו כה)

רש"י:

אמון - השר, מנא - אלכסנדריא. (שם)