אמוץ

תרגום יונתן:

אמוצים - פציחין קטמנין. (זכריה ו ג)

אבן עזרא:

אמוצים - תקיף, ונראה יותר למרחק. (שם)

רד"ק:

אמוצים - לתרגום יונתן קטמנים כאפר. (שם)