אמות

רש"י:

אמות - מזוזות פתח ההיכל הנמדדות באמות. (ישעיה ו ד)

רד"ק:

אמות הסיפים - הסיפים הם המזוזות, והאמות האילים שעל המזוזות מבית ומחוץ כעין כפה. ויש מפרשים שהמזוזות נעו אמות מספר. (שם)