אמיר

תרגום יונתן:

בראש אמיר - בסוכא מרדא. (ישעיה יז ה)

רש"י:

האמיר - גם כן יער. (שם שם ט)

אבן עזרא:

אמיר - המעולה שבזית, כמו "וה' האמירך". (שם שם ה)

האמיר - האילן למעלה. (שם שם ט)

רד"ק:

אמיר - הענף העליון בזית. (שם שם ה)