אמנה

תרגום יונתן:

וגם אמנה - בקושטא. (בראשית כ יב)

רד"ק:

אמנה - כמו באמת, וכן ענינו עם המ"ם, אמנם... (שם)