אמנות

(ראה גם: יופי, נגינה)

חובת הלבבות:

אחר שיתיאש היצר מכל זה ישתדל לעצל אותנו בעבודה, ויטרידנו בעניני העולם והנאותיו, וחבב השמחה והתענוג, ויקנא אותנו בשרים, וישדלנו לגבור בעבודת העולם ולהתרצות ליושביו על ידי חכמת השיר, הלשון, הדקדוק והמליצות הנכריות, והנח שאר החכמות שתועלתן מעוטה ויגיעתן רבה. ונשיבהו כי המותרות אין צורך אליהן. (שער ה פרק ה)

רש"ר הירש:

אחיו יובל - הוא אינו מייצר אלא מובילים אליו, בני קין מנסים להשיג את ההרמוניה שאבדה מהם על ידי התרחקותם מה' על ידי אמצעים חיצוניים, ובעיקר על ידי הנגינה הפועלת על הרגש. האמנות היא אמנם מדרגה ראשונה לחנך את האדם שוב אל היפה והאמיתי, והמייצג אמנות זו הוא תלוי בפרנסתו מיבל המייצר נכסים... (בראשית ד כא)

וישלחו מן המחנה - הצרוע הנענש על סטיה חברתית צריך להשלח מכל המחנות, לרבות מחנה ישראל, הזב משולח מן המחנה לשם הטהרה המוסרית, כי בישראל טהרה זו היא תנאי מוקדם לכל עליה רוחנית. משוררי, אמני ונביאי ישראל אינם כאמני העמים המוסרים את רוחם לרוחניות ואת גופם להוללות פרועה... (במדבר ה א)