אמנם

(ראה גם: אמנה)

תרגום יונתן:

אמנם - בקושטא. (בראשית יח יג)

רש"י:

האף אמנם - הגם אמת. (שם)

רד"ק:

אמנם - המ"ם נוספת, כמו בשלשום. (שם)

מלבי"ם:

אמנם אינו סותר דבר מהקודם, ואינו מוסיף דבר חדש, רק הוא מענין אמונה, שאומר המדבר "האמן לי", האמת כן הוא... (הכרמל)