אמץ

(ראה גם: גבר, חזק)

מלבי"ם:

לא תאמץ - הוא התמדת החוזק, וחזק הוא התחלתו, ורוצה לומר שיהיה לבו טוב תמיד. (דברים טו ז)

אמץ מציין התמדת החוזק בלי השתנות, לא רק חוזק לשעתו, ומזה "חזק ואמץ", שיתמיד החוזק, כי חזק הוא בטבע ואמץ הוא שיאמץ לבו להשאר בחזקו... (הכרמל)