אנא

(ראה גם: אנה, בי בקש)

אבן עזרא:

אנא - להנגיד מובלע הלמ"ד, אל נא, ואל הוא מגזרת הואל, וזה רחוק, אלא פיוס. (שמות לב לא)

אנא - לשון פיוס עם תודה. (תהלים קטז ד)

אנא - אמנם... (דניאל ט ד)

רבינו בחיי:

ואנוהו - ...ודע כי אני והו בחשבונו אנא ה', ומלת אנא מספר השם המיוחד ב' פעמים... (שמות טו ב)