אנה   זימן

רש"י:

אנה לידו - זימן לידו, לשון "לא תאונה אליך רעה", "מתאנה הוא לי", מזדמן למצא לי עילה. (שמות כא יג)

אבן עזרא:

אנה לידו - כמו מתאנה, שה' סיבב סבות ועלילות שימות... (שם)

מלבי"ם:

אנה לידו - ההבדל בין אנה לקרה, בקרה יזדמן הדבר עצמו אליו, ובאנה יזמין אליו רק סבת הדבר, כאן רוצה לומר הסבה שיגלה על ידה. (שם)