אנך

תרגום יונתן:

חומת אנך - שור דדין... (עמוס ז ז)

רש"י:

אנך - כתרגום יונתן, אנך בערבית חוט משקולת העופרת בבנין החומה, וכאן קו משקולת המשפט. שם אנך - שופט אותם בשורת הדין. (שם)

אבן עזרא:

אנך - בלשון ישמעאל עופרת, אשים חומת עופרת ולא אעבור לראות עמי. (שם)