אנש

תרגום יונתן:

ואנוש - ותקיף. (ירמיה יז ט)

רש"י:

ואנוש - לשון חולי. (שם)

רד"ק:

ואנוש - כואב ביגון, או בדאגה או במחשבה. (שם)