אף ברי

רש"י:

אף ברי - שם המלאך הממונה על העננים. (איוב לז יא)

אבן עזרא:

אף ברי - אף כשיהיה האויר ברור, יטריח המקום עב. (שם)