אפודה

תרגום יונתן:

אפודת - תקון. (ישעיה ל כב)

רש"י:

אפודת - נוי. (שם)

אבן עזרא:

אפודת - מכסה יקר. (שם)