אפים

(ראה גם: אלקים-ארך אפים, אף, השתחוה, פנים)

פסיקתא:

ולחנה יתן מנה אחת אפים, בסבר פנים יפות, דבר אחר מהו אפים, כנגד כל הפנים, דבר אחר היפה שבהם, דבר אחר אפים נתן לה כפלים, למה כי את חנה אהב וה' סגר רחמה. (פרשה מג כי פקד ה' את חנה)

תרגום יונתן:

אחת אפים - חד בחיר. (ש"א א ה)

רש"י:

אחת אפים - בחיר, הראויה להתקבל בספר פנים יפות. (שם)

אבן עזרא:

אפים ארצה - עד שם אפיו ארצה, והם הנחירים. (בראשית יט א)

רד"ק:

אפים - נכבדת שתשיב אפה, ואבי פירש שנתן בכעס על שה' סגר רחמה. (ש"א א ה)

רלב"ג:

אפים - כפולה, שתבחר איזו שרוצה. (שם)

רש"ר הירש:

ויפח באפיו - אפים בא מלשון אפף, רוצה לומר לשאוף אל קרבו בתאוה. וכן וישתחו לאפיו, רוצה לומר, שמעמיד את כל שאיפותיו לרשותו. אפים - השאיפה לקבל אל תוכו מתבל, פנים - מציין רק את הפניה לכיוון מסוים. (בראשית ב ז)

בזעת אפיך - כפי שפירשנו מציין אפים את הפניה והדרישה לדבר, הוא לא יאכל בזיעת ידיו, כי אם יצטרך להפנות את כל תבונתו למען השיג את פרנסתו. (שם ג יט)

ראה עוד ערך אף.