אפיק

תרגום יונתן:

אפיקי - עומקי. (ש"ב כב טז)

רש"י:

אפיקי - מים הנגרים בכח נקראים אפיקים. (שם)

אפיקיו - מוצא מימיו. (ישעיה ח ז)

אבן עזרא:

אפיקיו - המקומות החזקים מהמים. (שם)

רד"ק:

אפיקי מים - עמקים מלאים מים. (תהלים יח טז)

רש"ר הירש:

אפיקי - מיכל, מקור המים. (תהלים יח טז)