אפלה

(ראה גם: חושך, לילה)

רבינו בחיי:

ותמצא בפרשה ג' פעמים חושך נגד עלטה, אפלה וערפל, עלטה הוא חושך של בין הבתרים, אפלה הוא של מצרים, וערפל הוא חושך של מתן תורה.

הגר"א:

אפלה - קודם היום, שהחושך מחושך... (משלי ז ט)

מלבי"ם:

אפלה - גדול מחושך. (ישעיה ח כב)

האופל קשה מחושך בשלא יגיע בו גם אור הירח וכוכבים... (הכרמל)