אפסי ארץ

אבן עזרא:

אפסי - יש אומרים קצות, ויש אומרים פסי, והנכון מלשון מי אפסי, והיא הגשמה כלשון בן אדם המדבר. (ישעיה נב י)

אפסי ארץ - שלא ימוטו, האפסים הם הקצוות העומדות על בלי מה. (משלי ל ד)

אפסי ארץ - מקומות הנגזרים מישוב. (תהלים ב ח)