אפעה

(ראה גם: נחש)

זהר:

רוחות אלו נתגברו בטמאה במזיקים העזים, שהאחד נקרא אפעה ואחד נקרא נחש, ושני מינים הללו נעשו אחד, אפעה מוליד לשבעים שנה והנחש רק לשבע שנים, אמנם בהתחברם יחד חוזר הכל לשבע שנים דנחש... (בראשית סה)

רש"י:

אפעה - נחש רע, שנים בעולם, ויולדים אחת לע' שנה. (ישעיה ל ו)