אפף

(ראה גם: אף, אפים)

מלבי"ם:

אפף בא על המקיף, ולרוב בא על הרע המקיף, כמו "אפפוני חבלי מות", והוא מלשון פאה, שבא עליו מכל פאה להקיפו. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אפפוני - לחדור אל דבר בחשק רב. (תהלים יח ה)