אפקה

רד"ק:

אפקה - היתה ליהודה, ובכל זאת חנו שם כי היתה במישור גדול. (מ"א כ כו)

רלב"ג:

אפקה - אחשב שארם לקחוה מישראל במלחמה, ולכן נמלטו אחר כך לתוכה. (שם)