אראלם

(ראה גם: מלאך)

תרגום יונתן:

אראלם - איזגדי עממיא. (ישעיה לג ד)

רש"י:

אראלם - המזבח. (שם)

אבן עזרא:

אראלם - יש אומרים מגזרת אריאל, ויש אומרים אראה להם, והנכון: מלאכיהם. (שם)

אברבנאל:

אראלם - המלאכים יבכו על גלות ישראל, וראוי לגאלם למלאות בקשתם. (שם)

מלבי"ם:

אראלם צעקו חוצה - מלאכי אשור צעקו לפני החומה לחרף. (שם)