ארגוב

תרגום אונקלוס:

חבל ארגוב - פלך טרכונא. (דברים ג ד)

רש"י:

חבל ארגוב - מתרגמינן פלך טרכונא, וראיתי תרגום ירושלמי במגילת אסתר קורא פלטין טרכונין, למדתי שחבל ארגוב הוא הפרכיא של מלך. וכן "את הארגוב" דמלכים, אצל היכל מלך הרגו פקח בן רמליהו למנחם. (שם)

אבן עזרא:

חבל ארגוב - ראה בתרגום אונקלוס, ויש אומרים שהוא שם אדם, וזו ירושתו. ויש אומרים שהאל"ף נוספת והוא מגזרת רגבים. (שם)