ארה

תרגום יונתן:

וארוה - ומכסחין יתה. (תהלים פ יג)

רש"י:

וארוה - לקטוה. (שם).