אריאל

(ראה גם: כלי מקדש-מזבח)

תרגום יונתן:

אריאל - רברבי. (ש"א ב כג כא)

אריאל - מזבח הבנוי בעיר שחנה בה דוד. (ישעיה כט א)

רש"י:

אריאל - כתרגום יונתן, ולרז"ל שלא הניח כמותו במקדש ראשון ושני (שנקרא אריאל). (ש"ב כג כא)

אריאל - לתרגום יונתן המזבח, ולרז"ל ההיכל שצר מאחוריו ורחב מלפניו. (ישעיה כט א)

אבן עזרא:

אריאל - יש אומרים ירושלים על שם המזבח הנקרא הראל, ויש אומרים על שמזלה אריה, וזה רחוק. (שם)

אברבנאל:

אריאל - ישראל. (שם)

רלב"ג:

אריאל - ייקרא המגדל החזק. (ש"ב כג כא)