ארמילוס

(ראה גם: משיח-בן יוסף-חבלי-ימות)

תרגום יונתן:

וברוח שפתיו ימית רשע - יהי ממית ארמילוס רשיעא. (ישעיה יא ד)

אמונות ודעות:

...ואמרו עוד סבת הדבר תהיה עמידת איש מזרע יוסף בהר הגליל ויתקבצו אליו שרידי אנשים מן האומה, ויהיו פניו אל הבית המקודש אחר שכבר החזיקו בו ה"רום", וישב בו זמן מסויים, ואחר כך ילחם בו איש שמו ארמליוס, וילחם בהם ויכבוש את העיר ויהרוג וישבה וישמיד, ויהיה האיש אשר מזרע יוסף בכלל ההרוגים... (מאמר ח פרק ה)

ילקוט ראובני:

כי יפול הנופל על ארמלס הרשע שבביאת משיח יהרג, כאומרו, וברוח שפתיו ימית רשע, ותרגם יונתן בן עוזיאל ארמלוס רשיעא, וכבר אמרו שהוא יושב באבן גדולה שברומי ובאותו זמן יפול הנופל, כי אותה אבן דנפיל נפל אחד שהוא ארמילוס הרשע, וזהו כי יפול הנופל. (דברים כי תצא)