ארנבת

לקח טוב:

וכן הארנבת טלפיה דומות לחתול, טמאה היא, הוציאה הכתוב בלשון נקבה, יש אומרים לפי שיש בה מין אנדרוגינוס, ויש אומרים שדמיה מצויין לה כעין הנשים. (שמיני)

אבן עזרא:

...והזכיר ארנבת, יש אומרים לפי שלא ימצא הזכר מהם, ויש אומרים שהזכר ישוב נקבה, והראשון קרוב אצלי. (ויקרא יא ג)

הכתב והקבלה:

הארנבת - ואפשר שנקרא ארנבת על שם ששפתו העליונה סדוקה ומבוקעת, והשם מורכב משתי תיבות, משם אור שענינו חור וסדק, כמו מאורת צפעוני, ומשם ניב שהוא השפה. ויתכן שנקרא המין על שם הנקבה, למה שסיפרו הטבעיים כי ארנבת הנקבה כופה את הזכר לתשמיש, וכמעט אין זכרות הזכר ניכר בו. (שם שם ו)

רש"ר הירש:

הארנבת - רגילים לזהות את השפן והארנבת האמורים בתורה עם החיות הקרויות היום כן, אך זיהוי זה לא יתכן, אלא אם כן שני אלה מעלי גרה, וקשה להניח שכן הוא. (שם)