ארץ ישראל   הבטחה זכות

ראה: ארץ ישראל-כללי-ירושה.