ארקא

(ראה גם: ארץ)

זהר:

משום שארקא הוא אחת משבע הארצות שלמטה, ובמקום זה יש בני בניו של קין... והיא ארץ מכופלת, שנכפלה מחשך ואור... (הקדמה קנג, ועיין שם עוד)

תהו הוא הארץ הנקראת נשיה, ונקראת כן, משום שלא נראה בה שום מראה עד שהיא נשכחה לגמרי, ובהו שבכתוב הוא הארץ הנקראת ארקא, שהיא מקום שאינו נשכח... (בראשית ב לח)

לקח טוב:

ארבעה שמות לאדמה, כנגד ד' תקופות... ארקא תקופת טבת מריקה הפירות... (בראשית בו)

ילקוט ראובני:

ארקא יבשה תלוים בסערה וקשור בכיפת ארקא, ומלאך הממונה על ארקא ארקאא"ל שמו, ולמה נקרא שמו ארקא, שממנו נבראת גיהנם והרשעים נדונין בה באש, שנאמר כדנה תימרון להון וגו', ועל ארקא שאול ואבדון ובאר שחת וטיט היון ושערי מות ושערי צלמות וגיהנם, ורשעים נדונים בם ומ' מלאכי חבלה ממונים עליהם ועובי חשך בהם... (בראשית, וראה שם עוד)

עשרה שמות לארץ... ארקא שברחה מלפני הקב"ה בשעה שרצה ליתן התורה לישראל על הר סיני... (חיי שרה)