אררט

תרגום יונתן:

אררט - קרדו. (ישעיה לז לח)

הרי אררט - טורי דקדרון, שום טוורא חד קרדניא, ושום טוורא חד ארמיניא, ותמן מתבניא קרתא דארמניא בארעא מדינחא. (בראשית ח ד)

רמב"ן:

...לרז"ל היו הרי אררט הגבוהים שבעולם... (בראשית ח ה)

בנסעם מקדם - ...ור' אברהם פירש כי הרי אררט במזרח, ויפה אמר, כי הם במזרח קרובים לאשור, שנאמר והמה נמלטו ארץ אררט... (שם יא ב)